Пандемія COVID-19 нанесла невиправної шкоди економіці України. Чи визнано карантин форс-мажором та які документи необхідно оформити у цьому випадку. 

Форс-мажор – обставини непереборної сили, що будуть визнані такими згідно з документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.
Форс-мажор означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов’язання, але не пов’язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди.

Які наслідки настання форс-мажорних обставин за договором?

  • Сторона звільняється від відповідальності за порушене зобов’язання.
  • Штрафні санкції не нараховуються.
  • Договірні відносини продовжують існувати.

Чи є карантин форс-мажорною обставиною?

Карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, визнано обставиною непереборної сили, тобто форс-мажором (ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Однак, звертаємо вашу увагу, карантин є форс-мажором за договором тільки тоді, коли він унеможливлює виконання договірних зобов’язань, а це, в свою чергу, потребує засвідчення за кожним договором окремо.

Хто засвідчує настання форс-мажорних обставин?

Засвідчує форс-мажорні обставини по кожному договору і видає відповідний сертифікат Торгово-промислова палата України (ТПП України) та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати за заявою відповідної особи.

Коли ТПП України визнає карантин як форс-мажор?

Для засвідчення форс мажорних обставин має бути доведено одночасно дві умови:

  • наявність форс мажорних обставин, передбачених законом, підзаконним нормативно-правовим актом чи договором;
  • неможливість виконання заявником своїх конкретних зобов’язань за договором у зв’язку з настанням цих обставин.

Форму та зміст заяви про засвідчення форс-мажорних обставин ви можете знайти за посиланням: перехід

Щоб засвідчити форс-мажорні обставини, при зверненні до Торгово-промислової палати для отримання сертифікату про форс-мажорні обставини, потрібно довести причинно-наслідковий зв’язок між зобов’язаннями, які сторона не може виконати, та обставинами (їхнім результатом), на які сторона посилається, як на підставу неможливості виконати зобов’язання.

У яких випадках ТПП України відмовляє у видачі сертифіката про наявність форс-мажорних обставин?

Коли невиконання обов’язків за договором спричинено відсутністю необхідних коштів або товарів на ринку, оскільки фінансова та економічна криза не вважаються форс-мажорними обставинами.

Також зверніть увагу, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)», який набрав чинності 02.04.2020 внесені відповідні зміни до Цивільного кодексу України, а саме доповнено його прикінцеві та перехідні положення новими пунктами такого змісту:

«14. З моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу.»

Відповідно до п. 6 статті 762 Цивільного кодексу наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Тобто, якщо наймач (орендар) зазнає обмежень в можливості використовувати майно за його призначенням (в тому числі через обмеження або заборони здійснювати діяльність, яка здійснювалась наймачем до їх вжиття з використанням цього майна), то наймач звільняється від плати за користування нерухомим майном (його частиною).


Пам’ятайте про свої права та бережіть себе! 😉

Експерт “PRO Ідеї”
Юрій Панчук
Адвокат, керівник бюро “Адвокатське бюро Юрія Панчука”

Читайте більше:

https://www.instagram.com/p/B-fFCJ6oStf/?utm_source=ig_web_copy_link