Державна служба статистики України повідомила найновіші дані про рівень заробітної плати в Україні у вересні 2020. 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2020 року становила 11 998 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн).

Порівняно із серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%, а за останні 12 місяців (відносно вересня 2019 року) – на 12,3%.

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2020 року порівняно із серпнем 2020 року становив 104,3%, а відносно вересня 2019 року – 109,7%.

 

Джерело: ukrstat.gov.ua

 

Номінальна заробітна плата – включає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

Реальна заробітна плата – характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.

Індекс реальної заробітної плати – розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору) на індекс споживчих цін.

•••

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження “Обстеження підприємств із питань статистики праці”, яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Географічне охоплення дослідження: 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: Державна служба статистики України

Послуги PRO Ідеї

Читати більше: